AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Spadek aktywności w przemyśle ma charakter przejściowy

2017/05/23 Raporty i opracowania 
Podobnie jak w marcu, w kwietniu odnotowano wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "pozostały sprzęt transportowy” (14,2%), "wyroby z metali” (6,5%) i "maszyny i urządzenia” (3,3% r/r).

Silny wzrost cen trzody chlewnej

2017/05/23 Raporty i opracowania 
GUS opublikował dziś dane nt. cen produktów rolnych w kwietniu br. W danych na szczególną uwagę zasługuje kontynuacja silnego wzrostu cen trzody chlewnej (31,5% r/r w kwietniu wobec 18,8% w marcu). Jest to jednocześnie ich najsilniejszy wzrost w ujęciu rocznym od lutego 2012 r. Wysokie na tle historycznym ceny trzody chlewnej są efektem wejścia unijnego rynku wieprzowiny we wzrostową fazę cyklu w II kw. ub. r.

Rekordowo mocny pierwszy kwartał w logistyce

2017/05/18 Raporty i opracowania 
Sektor powierzchni przemysłowo-magazynowych zaliczył najmocniejszy pierwszy kwartał w historii. Od stycznia do końca marca na rynku pojawiły się projekty o łącznej powierzchni 592 tys. m kw., co stanowi aż 45 proc. całkowitego wolumenu z 2016 roku. Autorzy raportu At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce, I kw. 2017 podkreślają, że niezmiennie od kilku kwartałów motorem napędzającym rozwój rynku są firmy z sektora e-commerce.

Niesprzyjająca pogoda nie zatrzymała wzrostu zatrudnienia

2017/05/18 Raporty i opracowania 
Według danych GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w kwietniu o 9,4 tys. m/m wobec wzrostu o 5,5 tys. w marcu.

Mniejsza skala podwyżek w handlu detalicznym obniżyła dynamikę wynagrodzeń

2017/05/18 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła w kwietniu do 4,1% r/r wobec 5,2% w marcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (4,4%) i konsensusu rynkowego (4,5%).

Sektor MŚP już dawno nie był w tak dobrej kondycji. Odczyt „Barometru EFL” na II kwartał najwyższy w historii badania!

2017/05/18 Raporty i opracowania 
Najnowszy „Barometr EFL”[1] na II kwartał 2017 roku pokazuje, że zdecydowanie został zatrzymany trend spadkowy z ubiegłego roku i możemy mówić o dynamice rozwoju MŚP w Polsce. Po bardzo wysokim dla I kwartału br. wskaźniku na poziomie 57,1 pkt., odczyt na II kwartał wyniósł aż 63 pkt.! To najlepszy wynik w historii badania „Barometr EFL”. Po raz kolejny, za wzrost wartości indeksu odpowiadają bardzo optymistyczne prognozy dotyczące inwestycji. Aż 41% przedstawicieli sektora MŚP (najwięcej od IV kwartału 2015 roku) uważa, że będzie więcej inwestować.

Polscy CFO opowiadają się za pogłębioną integracją Unii Europejskiej

2017/05/17 Raporty i opracowania 
Wśród dyrektorów finansowych (CFO) w Polsce rośnie poczucie niepewności. Aż siedmiu na dziesięciu badanych uważa, że mamy obecnie do czynienia z wysokim poziomem niepewności ekonomicznej. W Europie Zachodniej taką opinię wyraża aż 61 proc. CFO. Z kolei 72 proc. polskich CFO prognozuje, że wzrost gospodarczy nie przekroczy w 2017 roku 2,5 proc. PKB. Jak wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania dyrektorów finansowych „CFO Survey”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, po Brexicie wielu menedżerów obawia się dezintegracji Unii Europejskiej. W odróżnieniu jednak od zachodnich kolegów, polscy CFO nie zgadzają się z opinią, że ratunkiem dla UE jest Europa „dwóch prędkości”.

Ceny produktów mlecznych na aukcji GDT wzrosły piąty raz z rzędu

2017/05/17 Raporty i opracowania 
Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1 089 pkt. wobec 1 055 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 2 maja br. (wzrost o 3,2%), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się jednocześnie na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.

RPP dostrzega symptomy ożywienia w inwestycjach

2017/05/17 Raporty i opracowania 
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

2017/05/17 Raporty i opracowania 
Administracja publiczna kojarzona bywa raczej z władczymi rozstrzygnięciami, których nie sposób zmienić inaczej niż przez ich zaskarżenie do sądu administracyjnego. Zmianie tego wizerunku i pewnemu zbliżeniu władzy wykonawczej państwa do obywateli służyć mają zaproponowane niedawno zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.