AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji – czyli 4 kroki do bezpieczniejszej firmy

2017/03/24 Raporty i opracowania 
Dostępna jest już 4. edycja kompleksowego badania stanu bezpieczeństwa informacji w Polsce. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie raportu „Ochrona biznesu w cyfrowej transformacji – czyli 4 kroki do bezpieczniejszej firmy” na stronie Izby i w newsletterze.

Jak rozliczyć zeznanie podatkowe w Niemczech

2017/03/22 Raporty i opracowania 
Wiosna to czas składania rocznych zeznań podatkowych również dla osób, które z ramienia polskich agencji zatrudnienia zostały oddelegowane do pracy w Niemczech. Jakie są zasady przygotowywania rozliczeń podatkowych w tym kraju? O wypełnieniu jakich obowiązków pracownik powinien pamiętać?

Szeroki zakres wzrostu cen produktów rolnych w Polsce

2017/03/21 Raporty i opracowania 
GUS opublikował dziś dane nt. cen skupu produktów rolnych w lutym br. Najsilniejszy wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku mleka (+21,0% r/r). Światowy rynek mleka znajduje się obecnie we wzrostowej fazie cyklu, która w naszej ocenie potrwa do III kw. 2017 r. W kolejnych miesiącach wzrost cen skupu mleka w Polsce ograniczany będzie jednak przez negatywny wpływ efektów sezonowych.

Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?

2017/03/21 Raporty i opracowania 
W ocenie ekspertów przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia, ponieważ istnieje wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie reguluje. Istnieje wiele spornych i interesujących zagadnień, w różny sposób interpretowanych zarówno przez pracodawcę jak i przez sądy.

Najnowsza edycja przewodnika „Investing in renewable energy projects in Europe”

2017/03/20 Raporty i opracowania 
Rynek energetyki odnawialnej nieustannie się zmienia. Postęp technologiczny oraz występujące coraz częściej procedury przetargowe wpływają na obniżenie kosztów w skali globalnej. Zmiany warunków politycznych i ekonomicznych potrafią zmienić klimat inwestycyjny dla projektów energetyki odnawialnej, nie zawsze z korzyścią dla sektora.

EFL: polskie firmy pomogą w realizacji planu elektromobilności, jeśli będzie się im to opłacać

2017/03/20 Raporty i opracowania 
W Polsce prace nad rozwojem elektromobilności nabierają tempa. W ubiegłym roku rząd zapowiedział, że do 2025 roku po naszych drogach będzie jeździł 1 milion samochodów elektrycznych. Eksperci EFL zauważają, że duży udział w tej liczbie będą mieć z pewnością klienci instytucjonalni. Jednak potrzebny jest system zachęt, które spowodują wzrost zainteresowania nabywaniem tego typu aut. – Argument poprawy jakości powietrza nie wystarczy, elektromobilność musi się przedsiębiorcy opłacać. Potrzebny jest na przykład system ulg podatkowych i dopłat – mówi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Frontiers in tax. Polish edition – Marzec 2017

2017/03/20 Raporty i opracowania 
Nowe wydanie magazynu KPMG w Polsce - Frontiers in tax, przedstawia niektóre z ostatnio wprowadzonych zmian do prawa podatkowego. Autorzy przedstawiają m.in. nową rzeczywistość post-BEPS oraz rosnącą rolę ekonomicznego uzasadnienia przeprowadzonych transakcji. Marcowe wydanie magazynu prezentuje również nowelizację przepisów w zakresie ulgi B+R i wątpliwości związane z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do korzyści uzyskanych przed jej wejściem w życie. 

Efekty kalendarzowe ograniczyły wzrost produkcji

2017/03/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 1,2% r/r wobec wzrostu o 9,0% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy (1,7%) i konsensusu rynkowego (2,9%). Główną przyczyną silnego zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a lutym była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 0,6% m/m wobec spadku o 0,2% w styczniu, co sygnalizuje przyspieszenie wzrostu aktywności w przemyśle w lutym.

Niższe „czternastki” ograniczyły wzrost wynagrodzeń

2017/03/16 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w lutym do 4,0% r/r wobec 4,3% w styczniu, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i lekko poniżej naszej prognozy (4,1%).

Ponad 20% spółek giełdowych nie dotrzymuje obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk

2017/03/16 Raporty i opracowania 
Ponad 20% spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wypełniło obowiązku informacyjnego w zakresie poinformowania o stosowaniu zasad dobrych praktyk. Spośród pozostałych 353 spółek, wiele raportów nadaje się do poprawy – to wnioski z raportu „Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian”, prezentowanego na Forum Rad Nadzorczych, dorocznej konferencji organizowanej przez firmę doradczą PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.