AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Rośnie prawdopodobieństwo stabilnych stóp NBP do końca 2018 r.

2018/02/08 Raporty i opracowania 
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie projekcji inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”, a "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. 

Czeka nas kolejny rok wzrostu rynku leasingu. Konsumpcja prywatna lekko wyhamuje, wyraźnie odbiją inwestycje

2018/02/07 Raporty i opracowania 
2018 rok będzie dziewiątym z rzędu, w którym rynek leasingu w Polsce wzrośnie. Co więcej, będziemy mieć do czynienia z bezprecedensową sytuacją, w której branża leasingowa zakończy szósty rok z rzędu dwucyfrową dynamiką. ZPL prognozuje, że wartość sfinansowanych aktywów przez firmy leasingowe w 2018 roku wzrośnie o 15,1 proc.

Decyzja określająca a decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Zobowiązanie podatkowe może powstać na dwa sposoby tj. z mocy prawa lub w wyniku doręczenia decyzji organu podatkowego. Związane z tym są dwa rodzaje decyzji wydawanych przez organy podatkowe: decyzja określająca i ustalająca.

Posiedzenie RPP w centrum uwagi polskiego rynku długu

2018/02/06 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,06, 5-letnie zwiększyły się do poziomu 2,74 (wzrost o 7pb), a 10-letnie do poziomu 3,183 (wzrost o 7pb).

Made in Poland – prawne uwarunkowania geograficznego pochodzenia towarów i usług

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Od wielu lat Unia Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym, stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń np. Made in Poland, Made in EU. Pomimo faktu, iż Komisja Europejska wyszła z inicjatywą legislacyjną, a w 2013 roku został przyjęty wniosek z propozycją treści Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, do 2017 roku nie zostało ono ostatecznie przyjęte. Celem przyświecającym proponowanemu Rozporządzeniu jest m.in. zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz ułatwienie obrotu gospodarczego na wspólnym rynku europejskim, poprzez ujednolicenie przepisów obowiązujących we Wspólnocie.

Wzrost światowej awersji do ryzyka osłabił złotego

2018/02/06 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1682 (osłabienie złotego o 0,8%).

Prognozy na lata 2018-2019

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Biorąc pod uwagę napływające w ostatnim czasie dane dotyczące realnej sfery gospodarki, jak i tendencje sygnalizowane w badaniach koniunktury, zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. tabela na str. 6).

Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 cd.

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Od 2018 r. będą obowiązywały nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdemu przedsiębiorcy zostanie przydzielony indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca będzie przelewał składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Igrzyska olimpijskie to według Polaków najważniejsza impreza sportowa na świecie

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Już za kilka dni 62 polskich sportowców rozpocznie zmagania podczas XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w koreańskim PyeongChang. Ich występy przed telewizorami śledzić będą miliony Polaków. Jak wynika z badania firmy doradczej Deloitte, przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dla ponad połowy z nas igrzyska olimpijskie są ważnym wydarzeniem, a występy polskiej reprezentacji jednoznacznie wywołują u nas poczucie dumy narodowej. Wśród sportów zimowych największą popularnością cieszą się skoki narciarskie.

Rynek finansowania dłużnego – Polska

2018/02/06 Raporty i opracowania 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała swoją opinię dotyczącą rynku finansowania dłużnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce*. Transakcje nieruchomościowe w roku 2017 osiągnęły rekordową kwotę EUR 4.8 mrd, ze zwyżką ok. 5% w stosunku do poprzedniego roku. Finansowanie bankowe związane z nabywanymi nieruchomościami utrzymywało się na niezmiennym poziomie osiągając średnio ok. 60% wartości nabywanych nieruchomości.