AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Split Payment – wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw

2017/11/16 Raporty i opracowania 
W 2018 roku podatników VAT czeka rewolucja. Jej powodem jest wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności (split payment), który sprawi, że obszar VAT w przedsiębiorstwach znajdzie się pod ścisłym nadzorem urzędów skarbowych. Jednocześnie przedsiębiorstwa korzystające ze split payment będą mogły szybciej uzyskiwać zwrot podatku i uchronić się przed częścią sankcji podatkowych. Zmiany miałyby wejść w życie 1 kwietnia 2018 r. 

Wzrost gospodarczy w III kw. powyżej oczekiwań

2017/11/14 Raporty i opracowania 
Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w III kw. wzrosło do 4,7% r/r wobec 4,0% w II kw., a tym samym ukształtowało się nieznacznie powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (4,5%). Wyższą od naszych oczekiwań dynamikę PKB w III kw. można w pewnym stopniu wiązać z opublikowaną dziś przez GUS rewizją kwartalnych danych o PKB w okresie I kw. 2016 – II kw. 2017.

Piotr Capiga – Zmiana funkcji biurowej sposobem inwestorów na zysk

2017/11/14 Raporty i opracowania 
Warszawa, a w szczególności obszar na granicy Śródmieścia i Woli, jest obecnie wielkim placem budowy. Na terenie miasta w budowie jest ponad 700 tys. metrów kwadratowych biur. Duża aktywność deweloperów biurowych sprawia, że od kilku ostatnich lat średni współczynnik pustostanów w Warszawie oscyluje wokół 15%. O ile najpopularniejsze stołeczne biurowce są w stanie utrzymać prawie pełne wynajęcie, to w przypadku starszych obiektów biurowych, położonych w mniej atrakcyjnych lokalizacjach, a także nowych inwestycji o zawyżonych stawkach najmu, wskaźnik pustostanów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Duża podaż nowych biur ogranicza możliwość spadku poziomu pustostanów. W związku z tym, część wynajmujących zaczęła rozważać wprowadzenie nowych rozwiązań, być może początkując nowy trend rynkowy.

Spadająca niepewność gospodarcza pozytywnie wpływa na nastroje dyrektorów finansowych

2017/11/14 Raporty i opracowania 
Optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie. Uważają oni, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost. Aż 86 proc. menedżerów prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5 proc., z czego 54 proc. uważa, że przekroczy on 2,5 proc. Aż 80 proc. dyrektorów jest zdania, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności gospodarczej. Niemniej, istnieje nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary ryzyka dla prowadzenia działalności w roku 2018. Jak wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania dyrektorów finansowych „CFO Survey”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, są to: niedobór wykwalifikowanych pracowników, wzrost kosztów operacyjnych i presja cenowa.

Ograniczony wpływ danych makroekonomicznych na stawki IRS

2017/11/13 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,9851 (spadek o 5pb), 5-letnie do poziomu 2,455 (spadek o 8pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,92 (spadek o 10pb).

Dane o PKB w Polsce w centrum uwagi rynków

2017/11/13 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2255 (umocnienie złotego o 0,4%).

Jak długo potrwa boom w budownictwie ?

2017/11/13 Raporty i opracowania 
Poniżej przedstawiamy ostatnią część naszej analizy dotyczącej długookresowych perspektyw dla budownictwa. W tym raporcie prezentujemy oczekiwane przez nas kształtowanie się inwestycji przedsiębiorstw w budynki i budowle. Do tematu podeszliśmy od strony cykliczności nakładów firm na środki trwałe ogółem.

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych

2017/11/13 Raporty i opracowania 
RPP podtrzymała ocenę, zgodnie z którą w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Udział maszyn w rynku leasingu wzrośnie z 27% oczekiwanych dla 2017 roku do blisko 30% w 2018 roku

2017/11/13 Raporty i opracowania 
  Maszyny i urządzenia, obok pojazdów lekkich, są dominującym aktywem finansowanym przez firmy leasingowym. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w ciągu trzech kwartałów 2017 roku sfinansowano maszyny o łącznej wartości 12,7 mld zł, czyli o 19,6% więcej w ujęciu rocznym. Stanowiło to 26,5% wszystkich inwestycji sfinansowanych w tym okresie przez branżę leasingową.

Maciej Markowski – Poznaj TAMI – zmieniające się oblicze sektora technologii

2017/11/10 Raporty i opracowania 
Firmy z sektora TAMI (technologii, reklam, mediów i usług informatycznych) od dawna wiodą prym w tworzeniu nowoczesnych i innowacyjnych biur. Jako pierwsze wprowadziły koncepcję activity based working, czyli możliwości wyboru miejsca pracy w zależności od wykonywanego zadania oraz wykorzystania biura do promowania marki oraz wartości firmy. Inne branże od niedawna zaczęły wdrażać podobny model funkcjonowania biur. Duże zmiany wprowadziły zwłaszcza innowacyjne firmy technologiczne, osiągające dzięki temu imponujące sukcesy.