AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Postulaty Komitetu CCIFP uwzględnione w nowelizacji ustawy o PPP!

2018/10/01 Stanowiska CCIFP 
W dniu 8 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PPP (partnerstwie publiczno-prywatnym). Z radością możemy poinformować, że większość z postulatów zgłaszanych przez członków Komitetu PPP działającym przy CCIFP zostały uwzględnione. Warto podkreślić, że postulaty te przekazywaliśmy konsekwentnie od 2014 roku.

Stanowisko CCIFP odnośnie projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2018/09/27 Stanowiska CCIFP 
W nawiązaniu do listu Ministerstwa Finansów i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2018 r. z prośbą o zgłaszanie uwag do projektu ustawy o zmianie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej: Projekt), poniżej Francusko-Polska Izba Gospodarcza (dalej: CCIFP) przedstawia swoje spostrzeżenia odnośnie art. 26, art. 26b i art. 28b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP) oraz propozycje zmian.

Stanowisko CCIFP do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2018/06/29 Stanowiska CCIFP 
W związku z trwającymi w Ministerstwie Finansów pracami legislacyjnymi nad projektem z dnia 12 czerwca 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług („Projekt”), w imieniu Francusko - Polskiej Izby Gospodarczej zwracamy uwagę na kluczowe aspekty przedmiotowego Projektu, prosząc jednocześnie o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Nowa interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca zmian w ustawie o podatku dochodowym zgodna z postulatami CCIFP

2018/05/11 Stanowiska CCIFP 
24 kwietnia na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wyjaśnienia dotyczące zasad stosowania limitu odliczalności wydatków na usługi niematerialne oraz opłaty licencyjne (poniżej). Nowa interpretacja uwzględnia propozycje Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wypracowane w trakcie konsultacji i przekazane do Ministerstwa.

Uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

2018/04/25 Stanowiska CCIFP 
W imieniu członków Komitetu PPP, działającego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pragniemy przedstawić najistotniejsze uwagi do projektu o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) – konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Finansów

Przedstawiciel CCIFP, Paulina Zawadzka-Filipczyk z Kancelarii RACZKOWSKI PARUCH, wzięła udział w dniu 16 kwietnia 2018 r w  konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Finansów. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) z dnia 8 lutego 2018 roku,...

Stanowisko IGCC w sprawie zmiany prawa zamówień publicznych

2018/04/13 Stanowiska CCIFP 
Pismo izb międzynarodowych w sprawie zmiany prawa zamówień publicznych >>>

Uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2018/04/13 Stanowiska CCIFP 
W nawiązaniu do toczących się konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przesyłam w załączeniu uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Uwagi Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018r.

2018/03/28 Stanowiska CCIFP 
W imieniu członków Komitetu Nieruchomości, działającego przy Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, pragniemy przedstawić najistotniejsze uwagi do projektu ustawy o do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z dnia 15.03.2018r.

Stanowisko CCIFP do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

2018/03/14 Stanowiska CCIFP 
W odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji publicznych w zakresie projektu z dnia 8 lutego 2018 roku ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Projekt”), uprzejmie informuję, że Francusko-Polska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie zgłasza następujące uwagi do Projektu.