AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Elektroniczne akta osobowe być może już od połowy 2017 roku

2017/01/16 Raporty i opracowania 
Obecnie każdy pracodawca w Polsce zobowiązany jest prowadzić papierowe akta osobowe dla zatrudnionych przez niego pracowników. Co prawda żaden obowiązujący przepis nie wskazuje wprost, że papierowa postać prowadzenia i przechowywania akt osobowych jest jedyną dopuszczalną postacią, niemniej jednak brzmienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z 28 maja 1996 r. oraz nadal aktualne stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 9 kwietnia 2010 r., uniemożliwiają stosowanie innej postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych niż papierowa. Dlatego też, jeżeli firma zatrudnia wiele osób lub rotacja pracowników jest duża, liczba papierowych teczek z aktami osobowymi rośnie w ekspresowym tempie.

Szeroki zakres wzrostu cen

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do 0,8% r/r wobec 0,0% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (0,5%).

Dotacje na innowacje: INNOCHEM

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Konkurs INNOCHEM rozpoczyna serię konkursów dla programów sektorowych w 2017 roku. Jest to konkurs skierowany do przedsiębiorców należących do branży chemicznej. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 kwietnia br.Budżet konkursu to 180 mln PLN.O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

W 2017 r. utrzyma się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie pomimo niestabilności na scenie politycznej

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Z najnowszej analizy przedstawionej przez dział Europejskich Rynków Kapitałowych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w 2017 roku aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na spadek cen obligacji i zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi inwestycjami, które gwarantują wzrost.

Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Nowe rozporządzenie dopasowuje procedurę zgłaszania i rozpatrywania znaków towarowych do nowych ram prawnych obowiązujących w związku z ostatnią, bardzo istotną nowelizacją przepisów prawa własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie zasad wnoszenia sprzeciwu. Regulacja rozporządzenia, jakkolwiek mająca raczej techniczny charakter, w sposób praktyczny przełoży się na sytuację przedsiębiorców poszukujących ochrony prawnej dla swych marek lub też chcących chronić swe znaki towarowe przed rejestracją podobnych oznaczeń. Bez wątpienia krokiem w dobrym kierunku jest jednoznaczne uregulowanie kwestii ujawniania informacji o dokonywanych zgłoszeniach w bazach danych Urzędu Patentowego, które w obowiązującym stanie prawnym będą miały jeszcze większe znaczenie niż dotychczas.

Nieznaczny spadek światowych cen żywności

2017/01/12 Raporty i opracowania 
Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w grudniu do 171,8 pkt. wobec 171,9 pkt. w listopadzie (-0,1% m/m). Nieznaczny spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: cukru (-8,6% m/m) oraz mięsa (-1,1% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,2% m/m), produktów mlecznych (+3,3% m/m) oraz zbóż (+0,5% m/m).

RPP zaakceptuje ujemne realne stopy procentowe

2017/01/12 Raporty i opracowania 
Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem grudniowym. 

Niemal połowa MŚP obawia się ryzyka inwestycyjnego

2017/01/10 Raporty i opracowania 
Kim są polskie MŚP, gdy inwestują? Z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą” wynika, że niemal połowa małych i średnich firm to racjonalizatorzy (46,4%). Z jednej strony traktują inwestycje jako narzędzie przewagi konkurencyjnej, z drugiej zaś charakteryzują się ogromną awersją do ryzyka. 15,4% przedstawicieli sektora MŚP to wizjonerzy, którzy lubią zaryzykować, żeby uciec konkurencji. Biorąc pod uwagę branże, najbardziej zachowawczo do inwestycji podchodzą rolnicy (76,9%), a z ryzykiem za pan brat jest HoReCa (29,6%). Co więcej, im większa firma, tym ma większy apetyt na ryzyko.

Decyzje agencji Moody’s i Fitch w centrum uwagi polskiego rynku długu

2017/01/09 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 2,106 (wzrost o 7pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,99 (wzrost o 10pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,673 (wzrost o 4pb).

Moody’s i Fitch mogą osłabić złotego

2017/01/09 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3519 (umocnienie złotego o 1,2%).