AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Barometr EFL: małe i średnie firmy weszły w nowy rok z apetytem na wysoką sprzedaż

2018/02/21 Raporty i opracowania 
Pierwszy tegoroczny odczyt „Barometru EFL”[1]wyniósł 56,8 pkt. i jest porównywalny ze wskaźnikiem sprzed kwartału (58,2 pkt.) oraz sprzed roku (57,1 pkt.). Można więc wciąż mówić o kontynuacji pozytywnych nastrojów w sektorze MŚP. Eksperci EFL zwracają jednak uwagę na bardzo optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotyczące sprzedaży usług i produktów. Aż 38% mikro, małych i średnich firm – dwa razy więcej niż rok temu i najwięcej od prawie 2 lat – planuje więcej sprzedawać.

Cyfryzacja zmienia przemysł transportowy i logistyczny

2018/02/21 Raporty i opracowania 
W dobie cyfryzacji przepływ danych i informacji generuje obecnie większą wartość ekonomiczną niż globalny handel dobrami fizycznymi. Duże wyzwanie w dalszym ciągu stoi przed firmami z sektora logistyki, które muszą reagować na wymagania cyfrowych konsumentów, tak jak to robią sprzedawcy internetowi. W okresie od 2010 do 2017 r. zrealizowali oni ponad trzy razy więcej inwestycji niż 10 wiodących firm logistycznych i ponad siedem razy więcej niż 10 kluczowych firm transportowych.  

Wyniki badań koniunktury w strefie euro w centrum uwagi rynku

2018/02/21 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 2,01 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,605 (spadek o 5pb), a 10-letnie do poziomu 3,08 (spadek o 4pb).

Wstępne indeksy PMI w strefie euro pozytywne dla złotego

2018/02/21 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1583 (umocnienie złotego o 0,6%).

Wzrost apetytu na ryzyko negatywny dla franka szwajcarskiego

2018/02/21 Raporty i opracowania 
Dwa tygodnie temu doszło do silnej korekty na amerykańskiej giełdzie, a w konsekwencji również na światowych rynkach akcji.

72% firm na całym świecie nie postrzega zmian klimatu jako ryzyka finansowego

2018/02/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z wynikami raportu KPMG, niemal trzy czwarte firm na całym świecie (72%), o dużej bądź średniej kapitalizacji, nie wskazuje ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w swoich rocznych sprawozdaniach finansowych. Spośród firm, które dostrzegają ryzyko związane ze zmianą klimatu, jedynie 4% przedstawia swoim inwestorom analizę ich potencjalnego wpływu na kondycję finansową spółki. Zmiany klimatyczne mają największy wpływ na firmy działające w leśnictwie i przemyśle papierniczym (44%), a najmniejszy na firmy w branży ochrony zdrowia (14%).

Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań

2018/02/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 8,6% r/r wobec 2,7% w grudniu ub. r., co było powyżej naszej prognozy (7,8%) oraz konsensusu rynkowego (8,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,8% m/m.

Trybunał Konstytucyjny po stronie podatników. Część z nich może odzyskać nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości

2018/02/20 Raporty i opracowania 
Jak opodatkować obiekt budowlany, który pomimo posiadania wszelkich cech budynku pełni funkcje budowli? W wyroku SK 48/15 z 13.12.2017 r. Trybunał Konstytucyjny stanął po stronie podatników, oceniając za niezgodne z Konstytucją stanowisko, iż obiekt budowlany spełniający definicję budynku może być uznany za budowlę. W konsekwencji przedsiębiorstwa mają szansę na odzyskanie niesłusznie pobranego podatku od nieruchomości.

Zaskakująco wysokie tempo wzrostu płac w styczniu

2018/02/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w styczniu nie zmieniła się w porównaniu z grudniem ub. r. i wyniosła 7,3% r/r, kształtując się powyżej naszej prognozy (6,2%) i konsensusu rynkowego (6,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 5,3% r/r wobec 5,1% w grudniu.

MF chce dać podatnikom więcej czasu na dokumentację cen transferowych

2018/02/20 Raporty i opracowania 
Ministerstwo Finansów planuje wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych i benchmarków. To bardzo dobra informacja dla firm, które mają taki obowiązek.