AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Wyłudzenia internetowe. Środki prawnej ochrony z perspektywy karnej i cywilnej

2017/06/25 Raporty i opracowania 
Internet opanował nasze życie prywatne i zawodowe. Dotyczy to w szczególności handlu międzynarodowego, gdzie znakomita większość transakcji jest obecnie zawierana i realizowana przy użyciu poczty elektronicznej. Oczywistym zaletom związanym z przyśpieszeniem i odformalizowaniem obrotu towarzyszą jednak zagrożenia, z których przedsiębiorcy czasem nie zdają sobie sprawy, a czasem je bagatelizują.

Czy pracownicom w ciąży, zatrudnianym przez agencję pracy tymczasowej na zlecenie, przysługują świadczenia macierzyńskie?

2017/06/25 Raporty i opracowania 
„Jestem obecnie w 8 miesiącu ciąży, nie ukończyłam jeszcze 26 roku życia. Zatrudniona jestem jako studentka od 6 lat przez Agencję pracy tymczasowej w jednej firmie. Umowa zlecenie przedłużana jest co 3 miesiące. Czy coś się zmienia w mojej sytuacji i czy mogę ubiegać się o świadczenie macierzyńskie oraz umowę do końca ciąży t.j. jeszcze przez miesiąc?”

Polska mebluje świat

2017/06/22 Raporty i opracowania 
Dzięki wysokiej jakości produktów, polska branża meblarska jest światowym liderem i osiągnęła w 2016 roku wartość produkcji wynoszącą 42 mld złotych, której ponad 90% stanowią meble eksportowane. Polskie meble znajdują się we wnętrzach mieszkań Niemców, Anglików i Czechów, jak również Amerykanów czy Brazylijczyków. Przedstawiciele firm meblarskich optymistycznie opisują obecną i przyszłą sytuację branży – aż 37% respondentów przewiduje wzrost sprzedaży w 2017 roku. Z przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG badania wynika, że Polacy, wybierając meble, w największym stopniu kierują się ich funkcjonalnością (88%), trwałością wykonania (87%) oraz stosunkiem jakości do ceny (84%). 

Zostały już tylko 3 miesiące na obowiązkowy audyt energetyczny

2017/06/22 Raporty i opracowania 
Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec maja b.r. zaledwie 4 proc. z nich potwierdziło realizację audytu. Jak się okazuje, firmy częściej postrzegają audyt jako administracyjny obowiązek niż szansę na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Aż 65 proc. firm nie zna form dofinansowania, jakie można uzyskać dzięki audytowi energetycznemu.  

Powrót ożywienia w przemyśle

2017/06/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 9,1% r/r wobec spadku o 0,6% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Główną przyczyną silnego wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy kwietniem a majem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 1,2% m/m wobec spadku o 1,2% w kwietniu, co sygnalizuje powrót ożywienia aktywności w przemyśle.

Wydatki na badania laboratoryjne poprawią efektywność polskiej służby zdrowia

2017/06/20 Raporty i opracowania 
Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce, a cukrzyca – uznawana za chorobę cywilizacyjną – dotyka coraz większej liczby Polaków. Im bardziej zaawansowane stadium choroby, tym wyższe są koszty leczenia. Jak wynika z raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte we współpracy z Izbą Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), w przypadku osób w stanie przedcukrzycowym roczny koszt leczenia oszacowano na 5 zł w porównaniu do 9 269 zł w stadium cukrzycy z powikłaniami. To oznacza, że dla efektywności systemu służby zdrowia, a także lepszego samopoczucia pacjentów bardziej opłacalne jest wykrywanie i leczenie chorób we wczesnym stadium ich rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu w większym stopniu niż dotychczas laboratoryjnych badań diagnostycznych. Takie podejście oznacza również znaczne oszczędności dla budżetu NFZ.

Dane z polskiej gospodarki neutralne dla rynku długu

2017/06/19 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,946 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich obniżyły się do poziomu 2.577 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,18 (wzrost o 1pb).

Wyniki badań koniunktury w strefie euro kluczowe dla kursu złotego

2017/06/19 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2100 (osłabienie złotego o 0,6%).

Brexit nie wstrząśnie polskim eksportem

2017/06/19 Raporty i opracowania 
W scenariuszu bazowym zakładamy, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do czasu podpisania ewentualnej umowy o wolnym handlu ich relacje handlowe będą definiowane przez zasady wynikające z członkostwa Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajów unijnych w WTO (por. MAKROmapa z 15.05.2017). Poniżej przedstawiamy analizę dotyczącą wpływu realizacji naszego scenariusza na dynamikę polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii.

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie FOMC

2017/06/19 Raporty i opracowania 
Docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej został podniesiony o 25 pb do [1,00%; 1,25%], co było zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem rynkowym. Zgodnie z treścią komunikatu podwyżkę stóp uzasadniają obecne oraz prognozowane kształtowanie się inflacji oraz sytuacji na rynku pracy