AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Blisko 90% Polaków pozytywnie ocenia przepisy wprowadzane przez RODO

2018/04/24 Raporty i opracowania 
Raport KPMG w Polsce pt. „Zarządzanie doświadczeniami klienta (CX) w erze RODO – jak Polacy dbają o ochronę informacji o sobie?”.

Rynek pracy: automatyzacja nie jest zagrożeniem dla pracowników pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kompetencje

2018/04/24 Raporty i opracowania 
W wyniku automatyzacji aż 86% pracodawców planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch lat. Spadku liczby zatrudnionych spodziewa się 10% przedsiębiorstw. Automatyzacja może być korzystna dla osób poszukujących pracy pod warunkiem, że dysponują odpowiednimi umiejętnościami. To przede wszystkim kompetencje miękkie połączone z kwalifikacjami z obszaru IT lub obsługi klienta. Zobacz więcej w raporcie „Rewolucja Umiejętności 2.0”, opublikowanym dziś przez ManpowerGroup.

Święta Wielkiejnocy wsparły sprzedaż detaliczną

2018/04/23 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu w cenach bieżących o 9,2% r/r wobec wzrostu o 7,9% r/r w lutym, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (8,2%) i naszej prognozy (8,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w marcu o 8,8% wobec 7,7% w lutym.

Wzrost stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim

2018/04/23 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,86, 5-letnie zwiększyły się do 2,35 (wzrost o 5pb), a 10-letnie do poziomu 2,82 (wzrost o 5pb).

Wyniki badań koniunktury w strefie euro mogą umocnić złotego

2018/04/23 Raporty i opracowania 
W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1710 (osłabienie złotego o 0,1%).

Łagodne spowolnienie chińskiej gospodarki

2018/04/23 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi, roczne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach nie zmieniło się w I kw. br. w porównaniu do IV kw. ub. r. i wyniosło 6,8%. Struktura wzrostu PKB wskazała na dalszy wzrost znaczenia usług w tworzeniu wartości dodanej, a od strony popytowej – zwiększenie roli spożycia ogółem przy malejącym wkładzie inwestycji. Na pierwszy rzut oka wspomniane wyżej dane przedstawiają korzystny obraz chińskiej gospodarki. Jednak pogłębiona analiza ostatnich publikacji wskazuje na narastające symptomy jej spowolnienia.

Wpływ pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych

2018/04/23 Raporty i opracowania 
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield zaprezentowała raport dotyczący wpływu pojazdów autonomicznych na sektor nieruchomości komercyjnych. Wynika z niego, że postępująca urbanizacja połączona ze wzmożonym popytem na towary oraz potrzebą masowego przemieszczania się ludzi, wiąże się z większym niż kiedykolwiek zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą mobilność.

Wzrost PKB spowolnił w I kw.

2018/04/20 Raporty i opracowania 
Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 1,8% r/r wobec 7,4% w lutym, co było poniżej naszej prognozy (4,4%) oraz konsensusu rynkowego (2,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w marcu o 0,3% m/m.

Ważny wyrok NSA: Fiskus musi oceniać prawidłowość klasyfikacji PKWiU w interpretacjach

2018/04/19 Raporty i opracowania 
Wydając interpretację podatkową Dyrektor KIS będzie musiał ocenić prawidłowość klasyfikacji statystycznej PKWiU – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Zmiana podejścia fiskusa pozwoli wielu podatnikom uzyskać realną ochronę.

Efekty bazy ograniczyły wzrost płac

2018/04/19 Raporty i opracowania 
Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 6,7% r/r z 6,8% w lutym, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 5,3% r/r wobec 5,4% w lutym.