AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

Elektroniczne akta osobowe być może już od połowy 2017 roku

2017/01/16 Raporty i opracowania 
Obecnie każdy pracodawca w Polsce zobowiązany jest prowadzić papierowe akta osobowe dla zatrudnionych przez niego pracowników. Co prawda żaden obowiązujący przepis nie wskazuje wprost, że papierowa postać prowadzenia i przechowywania akt osobowych jest jedyną dopuszczalną postacią, niemniej jednak brzmienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z 28 maja 1996 r. oraz nadal aktualne stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 9 kwietnia 2010 r., uniemożliwiają stosowanie innej postaci prowadzenia i przechowywania akt osobowych niż papierowa. Dlatego też, jeżeli firma zatrudnia wiele osób lub rotacja pracowników jest duża, liczba papierowych teczek z aktami osobowymi rośnie w ekspresowym tempie.

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego : na plus czy na minus dla Obywateli?

Jak co roku, ATDI organizuje swój Dzień Otwarty tradycyjnie już w Tłusty Czwartek w dniu 23 lutego 2017r. Impreza tegoroczna została objęta patronatem CCIFP - Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Głównym tematem tegorocznej edycji będzie wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wchodzące właśnie w życie rekomendacje europejskie i międzynarodowe.

Szeroki zakres wzrostu cen

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do 0,8% r/r wobec 0,0% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (0,5%).

Dotacje na innowacje: INNOCHEM

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Konkurs INNOCHEM rozpoczyna serię konkursów dla programów sektorowych w 2017 roku. Jest to konkurs skierowany do przedsiębiorców należących do branży chemicznej. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 marca i potrwa do 28 kwietnia br.Budżet konkursu to 180 mln PLN.O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

W 2017 r. utrzyma się wysoki poziom aktywności inwestycyjnej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie pomimo niestabilności na scenie politycznej

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Z najnowszej analizy przedstawionej przez dział Europejskich Rynków Kapitałowych międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wynika, że w 2017 roku aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie utrzyma się na wysokim poziomie ze względu na spadek cen obligacji i zainteresowanie inwestorów bezpiecznymi inwestycjami, które gwarantują wzrost.

Christopher Rose dołącza do Dentons jako Szef Grupy Doradztwa dla Spółek Technologicznych i Startupów w Europie

Christopher Rose dołączył do Dentons jako Szef Grupy Doradztwa dla Spółek Technologicznych i Startupów w Europie; partner praktyk Prawa Spółek oraz Fuzji i Przejęć. Swój czas dzielić będzie pomiędzy Londynem, Warszawą a Moskwą.

Nowe rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych

2017/01/15 Raporty i opracowania 
Nowe rozporządzenie dopasowuje procedurę zgłaszania i rozpatrywania znaków towarowych do nowych ram prawnych obowiązujących w związku z ostatnią, bardzo istotną nowelizacją przepisów prawa własności przemysłowej, która wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie ochrony znaków towarowych, w tym w szczególności w zakresie zasad wnoszenia sprzeciwu. Regulacja rozporządzenia, jakkolwiek mająca raczej techniczny charakter, w sposób praktyczny przełoży się na sytuację przedsiębiorców poszukujących ochrony prawnej dla swych marek lub też chcących chronić swe znaki towarowe przed rejestracją podobnych oznaczeń. Bez wątpienia krokiem w dobrym kierunku jest jednoznaczne uregulowanie kwestii ujawniania informacji o dokonywanych zgłoszeniach w bazach danych Urzędu Patentowego, które w obowiązującym stanie prawnym będą miały jeszcze większe znaczenie niż dotychczas.

Nieznaczny spadek światowych cen żywności

2017/01/12 Raporty i opracowania 
Indeks cen żywności FAO zmniejszył się w grudniu do 171,8 pkt. wobec 171,9 pkt. w listopadzie (-0,1% m/m). Nieznaczny spadek indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z niższych cen 2 z 5 jego składowych: cukru (-8,6% m/m) oraz mięsa (-1,1% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost cen oleju roślinnego (+4,2% m/m), produktów mlecznych (+3,3% m/m) oraz zbóż (+0,5% m/m).

Gras Savoye zmienia się w Willis Towers Watson

Zmiana nazwy spółek i brandu Gras Savoye Polska na Willis Towers Watson Polska i Pol-Assistance na WTW Services. Największa polska grupa działająca w obszarze ubezpieczeniowych usług brokerskich, doradczych i obsługowych Gras Savoye, w związku z wejściem w struktury globalnej grupy Willis Towers Watson zdecydowała się na zmianę nazwy oraz logo.

‘Długotrwałe i głębokie relacje pomiędzy naszymi krajami pozwolą przetrwać okres politycznych zachwiań’ – Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce

2017/01/12 Aktualności CCIFP 
W dniu 10 stycznia, pierwsze Rendez-Vous Biznesu w 2017 roku odbyło się tradycyjnie w siedzibie Ambasady Francji w Polsce. Pierre Lévy, nowy Ambasador, miał okazję po raz pierwszy powitać oficjalnie przedstawicieli francusko-polskiego środowiska biznesowego, podziękować za ich zaangażowanie na rzecz budowy i utrzymania stosunków gospodarczych między oboma krajami oraz złożyć życzenia najlepsze życzenia na nowy rok.