AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

5 czerwca przypnij zieloną wstążkę #dlaplanety Światowy Dzień Środowiska

2018/05/24 Aktualności CCIFP 

Czy nasze codzienne decyzje mogą mieć wpływ na stan środowiska naturalnego? Tak, a na początek wystarczą niewielkie zmiany w nawykach, takie jak segregowanie odpadów czy korzystanie ze sztućców wielorazowego użytku. To ważne w obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia plastikiem. W podjęciu konkretnych zobowiązań pomoże formularz dostępny od 5 czerwca br. na stronie internetowej DlaPlanety.pl

Ekologiczne zobowiązania to jeden z elementów kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, która zostanie zainaugurowana 5 czerwca 2018 r., w Światowym Dniu Środowiska odbywającym się pod hasłem #BeatPlasticPollution, a w Polsce także #DlaPlanety. W tym dniu na zielono zostaną podświetlone m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie, a osoby wspierające akcję przypną sobie specjalne zielone wstążki. 

Kampania „Zielona Wstążka #DlaPlanety” jest organizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. 

W Polsce recyklingowi poddawane jest mniej niż 30% plastikowych odpadów, a 40% z nich trafia na wysypiska. Tymczasem to, w jaki sposób obchodzimy się z plastikiem po jego zużyciu, ma wpływ na środowisko naturalne, gospodarkę i na nas samych. Najlepszym dowodem na konieczność zmian jest odkrycie ponad 3 tysięcy sztuk odpadów – w tym plastikowych torebek jednorazowych – na dnie najgłębiej położonego obszaru oceanu, Rowu Mariańskiego. Problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wymaga natychmiastowej odpowiedzi. Każdy może się włączyć w te działania. 

Co można zrobić #DlaPlanety?

Od 5 czerwca każdy będzie mógł podjąć ekologiczne zobowiązanie na stronie internetowej DlaPlanety.pl. Pojawią się tam propozycje prostych, konkretnych działań na rzecz ograniczenia naszej presji na środowisko, takich jak wybieranie naczyń wielorazowego użytku zamiast jednorazowych talerzy i kubków. W Światowy Dzień Środowiska deklaracje podjęcia ekopostanowień będą również zbierać animatorzy rozdający zielone wstążki w wybranych miejscach w Warszawie. Przypięcie takiej wstążki to znak zaangażowania w akcję i będzie można to zrobić także wirtualnie, w mediach społecznościowych. 

Z okazji Światowego Dnia Środowiska zielone podświetlenie zyskają budynki wielu polskich miast, m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku. Odbywać się będą również ekologiczne pikniki i targi, a w Warszawie 5 czerwca będzie miała miejsce debata o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców. 

Zaproszenie do udziału w kampanii przyjęło również wielu partnerów, którzy tego dnia będą organizować wśród swoich klientów i pracowników związane z nią wydarzenia, takie jak akcje edukacyjne czy konkursy. Dzięki temu przesłanie Światowego Dnia Środowiska ma szansę dotrzeć do różnorodnej grupy odbiorców. 

Światowy Dzień Środowiska

Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i łączy miliony ludzi, którzy troszczą się o losy naszej planety. Tegoroczny motyw przewodni #BeatPlasticPollution zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych i sposoby, by temu przeciwdziałać. Każda osoba, która w codziennym życiu stara się ograniczyć zanieczyszczenie plastikiem, wspiera zmiany na poziomie globalnym i przyczynia się do realizacji postulatów zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 

Akcję „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, objętą honorowym patronatem pana Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, tworzą: 

Kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, objętą honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, tworzą: 

Organizator: Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Współorganizator: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Partnerzy Strategiczni: Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań I Produktów w Opakowaniach
EKO-PAK, Synthos

Partnerzy Główni: Coca-Cola Poland Services, McDonald’s, Nestlé

Partnerzy Instytucjonalni:  Bielsko-Biała, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Olsztyn, Opole, Poznań, Radom, Wałbrzych, Włocławek, Zielona Góra,

Partnerzy: Bank Zachodni WBK, Biedronka, CEC, Coca-Cola HBC, Constans PR, Carrefour, Deloitte, DPD, Federacja Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Fundacja Veolia Polska, Konfederacja Lewiatan, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Plastics Europe, Polpharma, Samsung, Signify, Skanska,  Ströer, SUEZ, Vivenge 

Kontakt dla mediów:

Constans PR, Karolina Orzeł: tel. 22 401 09 92

LOGO_ZielonaWstazka_SDS