AKTUALNOŚCI


 • Skontaktuj się z nami

  Mariusz Kielich

  Kierownik ds. komunikacji i PR

  tel.: +48 (22) 690 68 95

  mariusz.kielich@ccifp.pl

   

   

  Kontakt

   

1% podatku dla fundacji – wspierajmy razem!

2018/04/06 Aktualności CCIFP 

Do końca kwietnia mogą Państwo wypełniając deklarację podatkową przekazać 1% swojego podatku na cele dobroczynne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zachęca do wsparcia fundacji i organizacji pożytku publicznego, które związane są z naszymi firmami stowarzyszonymi.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Dzięki naszym działaniom dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, były wykorzystywane seksualnie odzyskują poczucie bezpieczeństwa.

Centrum Pomocy Dzieciom to bezpieczne miejsce gdzie zespół profesjonalistów zapewni kompleksową pomoc skrzywdzonym dzieciom. Znajda tu wsparcie terapeutyczne, opiekę medyczną oraz pomoc prawną. Otworzyliśmy już 2 takie miejsca, a chcemy stworzyć Sieć Centrów dostępnych dla dzieci w całej Polsce.

Numer KRS: 
0000 20 44 26

Osoba kontaktowa:
Izabela Małyska, tel : 22 616 02 68
ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja od 2003 roku wnosi radość w życie dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Zrealizowaliśmy prawie 6000 marzeń. W chwili obecnej na swój magiczny moment oczekuje ponad 1000 dzieci. Fantazja organizuje Podróże Spełnionych Fantazji z udziałem wolontariuszy, podczas których spełniamy marzenia oraz Mikołajki i Wieczór Marzeń w ZOO dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci z całej Polski.

Środki przeznaczymy na spełnienie marzeń dzieci, którym los, zamiast beztroski, podarował szpital, ból, strach i łzy. Nasi bohaterowie walczą o zdrowie i życie, ale pozostają dziećmi, które mają swoje marzenia. W tym niewyobrażalnie trudnym momencie chcemy dać im choć odrobinę dziecięcego szczęścia i siły do walki o kolejny dzień życia. Spełnione fantazje mogą zdziałać cuda, przywracają uśmiech i nadzieję.Nie ma nic piękniejszego od spełnienia marzenia dziecka, które może być jego ostatnim.

Numer KRS:
0000168783

Osoba kontaktowa:

Joanna Polakowska joanna@f-df.pl,
tel. 22 517 17 70,
04-228 Warszawa,
ul. Tytoniowa 22

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Entraide

Kim jesteśmy?

ENTRAIDE jest Organizacją Pożytku Publicznego prowadzoną przez mieszkających w Polsce wolontariuszy pochodzących z krajow francuskojęzycznych i spośrod Polakow mowiących po francusku.

ENTRAIDE organizuje akcje solidarnościowe mające na celu pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej na terenie całej Polski.

Organizacja imprez:

Wiosenna i letnia sprzedaż na cele charytatywne: Dochod ze sprzedaży jest wykorzystywany do sfinansowania prezentow bożonarodzeniowych oraz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rożnych ośrodkow znajdujących się pod nasza opieką.

Boże Narodzenie: Dzięki pomocy finansowej oraz darom w naturze otrzymanym od rożnych firm organizujemy święta Bożego Narodzenia i przygotowujemy paczki od św Mikołaja dla wszystkich dzieci z ośrodkow, ktorymi się opiekujemy.

Chcemy by wszystkie dzieci mogły się cieszyć świętami Bożego Narodzenia!

Koktajl charytatywny: Organizowany dla firm i osob prywatnych. Dochod ze sprzedaży biletow wstępu oraz biletow na loterię wykorzystany jest na sfinansowanie wcześniej określonych projektow.

Pomoc szkołom:

- pomoc ta ma miejsce dzięki patronatowi finansowemu osob prywatnych (we wspołpracy z Fundacją Chleb Życia). ENTRAIDE zobowiązuje się pozyskać minimum 16 sponsorow rocznie.

- finansujemy obiady w dwoch szkołach na Kaszubach. W latach 2016-2017 ENTRAIDE opłaciła 2500 posiłkow w tych szkołach.

Operacja 1%: polski fiskus oferuje możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji użyteczności publicznej. Ilość zebranych w ten sposob pieniędzy w 2017 roku to 138,907.70 PLN.

Osobisty nadzor:

Wolontariusze ENTRAIDE zobowiązują się do osobistego kontaktu z ośrodkami, aby upewniać się co do optymalnego wykorzystania darow.

Ponieważ wszyscy członkowie ENTRAIDE są wolontariuszami, Fundacja ma minimalne koszty funkcjonowania i pozyskane fundusze służą prawie w całości wspomaganiu ośrodkow.

Dziękujemy za Państwa hojność

Nasze działania:

Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 200 000 PLN rocznie 19 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.

Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domow dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osob fizycznych, ktory jest jej przekazywany przez polski Urząd Skarbowy na zlecenie podatnika.

ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniejących ośrodkow. ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środkow czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiorkach.

Numer KRS:
0000159889

Osoba kontaktowa:

fundacja.entraide@gmail.com
Valérie Dégas, 519 423 463

Fundacja Entraide
Ul. Pi
ękna 18,
00-549 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. Realizujemy autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami. W nasze działania, jako wolontariusze, włączają się ochoczo pracownicy Orange Polska.

Zebrane środki posłużą do organizacji dodatkowych zajęć z programowania i nowych technologii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co implikuje ponadprzeciętne koszty.

Numer KRS:
0000241397

Osoba kontaktowa:

Bartosz.Rymkiewicz@Orange.com
690550218
Aleje Jerozolimskie 160
Polska
Warszawa

Bartosz.Rymkiewicz@Orange.com
690550218
Aleje Jerozolimskie 160
Pologne
Varsovie

—————————————————————————————————————————————

Fundacja PwC

Pomagamy Pomagać!

Fundacja PwC działa na rzecz edukacji, zwiększenia skuteczności NGOs i przedsiębiorczości. Zależy nam na systemowym i innowacyjnym rozwiązywaniu ważnych społecznych problemów. Łączymy różne formy wsparcia dla organizacji i liderów społecznych. Dzięki temu mogą skuteczniej pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują: dzieciom i młodzieży, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym czy lokalnym społecznościom.

Chcemy rozwijać realizowane programy m.in.

- Dwa Sektory – Jedna Wizja: program coachingowy dla NGO. Dzięki niemu, liderzy społeczni lepiej identyfikują swoje cele i strategię działania, efektywniej zarządzają procesami i ludźmi, co w rezultacie poprawia skuteczność i zasięg działań ich organizacji społecznej.

- Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez współpracę i pomoc NGO takim jak: Big Brothers Big Sisters, Teens Matters, Program Pomocy Pierwsza Praca.

Numer KRS:
0000234238

Osoba kontaktowa:

Fundacja PwC
Ul. Lecha Kaczyńskiego 14
00-638 Warszaw

Paulina Zienczuk
Tel : 519 504 596

—————————————————————————————————————————————

Fundacja United Way Polska

Misją Fundacji jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia osób w trudnych sytuacjach poprzez współpracę ludzi z różnych środowisk.

Fundacja niesie pomoc w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji i wychowania osobom trudnej sytuacji, a także upowszechnia wiedzę o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjuje i wspiera ruch partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Dzięki 1% Fundacja United Way może przywracać do życia osoby wykluczone społecznie i marginalizowane, rozwijać dziecięce talenty (przekazując mikrostypendia), poprawić funkcjonowanie dzieci w szkole, w domu i wśród rówieśników poprzez korepetycje, kursy językowe, zajęcia pozalekcyjne i socjoterapeutyczne, wspierać młodzież w podjęciu decyzji co do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci (zajęcia komputerowe), przekazywać doraźną pomoc (system darów rzeczowych, akcje: „Pierwszy Dzwonek” oraz „List do św. Mikołaja”).

Numer KRS:
0000071715

Osoba kontaktowa:

www.unitedway.pl

ul. Poprawna 141A, 03-984 Warszawa

Lucyna Kraśkiewicz
Koordynator ds. Współpracy z Biznesem, Fundraisingu i Komunikacji
Koordynator Wolontariatu
l.kraskiewicz@unitedway.pl
530 503 239
22 621 28 09 wew. 12

—————————————————————————————————————————————

JEDNI DRUGIM Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym

Fundacja powstała 11 lat temu, aby pomagać osobom  przewlekle i nieuleczalnie chorym. Od początku działalności beneficjentami jej pomocy są głównie pacjenci St.Vincent Medical Center. Zarząd i Rada Fundacji działają charytatywnie, a ponad 85% zebranych środków finansowych jest przekazywane na zakup sprzętu, bez którego chorzy nie mogliby funkcjonować.

Więcej informacji na temat Fundacji “Jedni Drugim” mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: jednidrugim.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/jednidrugim/.

Celem Fundacji jest zakup sprzętu medycznego dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, którzy sami, ze względu na ograniczenia finansowe, nie są w stanie sfinansować takiego zakupu.

Numer KRS: 
0000287052

Osoba kontaktowa:

Tomasz Majszyk (fundacja@jednidrugim.pl; tel : 500203464 ; ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa)

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Prawo do Pomocy

Idea Fundacji “Prawo do Pomocy” narodziła się z inicjatywy kancelarii prawniczych, które podjęły wspólny wysiłek powołania organizacji działającej na rzecz osób szczególnie potrzebujących – studentów prawa, aplikantów, dojrzałych prawników – którym los utrudnia zdobycie edukacji lub wykonywanie zawodu. Fundacja pełni rolę łącznika pomiędzy potrzebującymi pomocy, a tymi, którzy chcą i mogą tej pomocy udzielić. Pomoc ma formę doraźnych zapomóg lub stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i nauki.

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na stypendia dla najbardziej potrzebujących studentów oraz na doraźną pomoc dla prawników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Numer KRS:
0000316097 

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Namiotkiewicz
Fundacja Prawo do Pomocy
c/o Clifford Chance
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa

fundacja@prawodopomocy.pl

—————————————————————————————————————————————

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

PSONI działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym, działania na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzenie działań zwiększających udział w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawnością i wspieranie ich w utrzymaniu zatrudnienia z wykorzystaniem standardu zatrudnienia wspomaganego, czyli zatrudnianie osób na otwartym rynku pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy. Działania te prowadzone są przez działające w ramach PSONI od 2006 roku Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – DZWONI.

Numer KRS:
0000162757
Cel szczegółowy
: Centrum DZWONI w Warszawie

Osoba kontaktowa:

Leszek Bocheński, leszek.bochenski@centrumdzwoni.pl, tel. +48 666 865 585, ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną w zakresie pomocy społecznej. Wspiera ludzi w rozwoju, realizując projekty oświatowe, socjoterapeutyczne, sportowe i kulturalne. Jednym z najważniejszych jest świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, w której młodzi ludzie mogą otrzymać pomoc w nauce i rozwoju. Organizowane są również wyjazdy oraz wydarzenia integracyjne.

Środki pozyskane z 1% przyczynią się do wyrównania szans dzieci i młodzieży pochodzącej z trudnych środowisk.

Środki pozyskane z 1% przeznaczane są na działania projektowe z obszarów pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia – zwłaszcza psychicznego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacji wolontariatu, zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Numer KRS:
0000163383

Osoba kontaktowa:

www.serduszko.org.pl
03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 6 lok. 82
Aleksandra Smolińska – prezes, tel.
+48 790 840 205, a.smolinska@serduszko.org.pl

—————————————————————————————————————————————

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tobą

W 2013 r. SUEZ Polska założył Fundację SUEZ Jesteśmy z Tobą, aby przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i wspierać pracowników w trudnych sytuacjach życiowych.

Uczestniczymy w wydarzeniach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się know-how. Organizujemy Programy Grantowe wspierające lokalne Fundacje i Stowarzyszenia.

W 2017 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na uruchomienie programów pomocy bezpośredniej dla osób fizycznych (finansowanie leczenia i rehabilitacji), a także pomocy w nagłej trudnej sytuacji życiowej

oraz dalszą pracę nad aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukają pracy. Dzięki projektom Fundacji, mają szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia.

Numer KRS:
0000472938

Osoba kontaktowa:

Anna Rozwadowska-Rusiniak
Koordynator ds. Fundacji/Coordinateur de la Fondation

FundacjaSUEZ@suez.com
tel : +48 515 224 144
Zawodzie 5
02-981 Warszawa Polska

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Tęczowy Dom

Świadczymy pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zajmujemy się również :

- organizowaniem pomocy domowej dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- prowadzeniem różnych form usprawniania osób niepełnosprawnych na zajęciach popołudniowych , warsztatach plastycznych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych, hipoterapii
- organizowaniem charytatywnych koncertów i pikników
- pomocą wolontariuszy na turnusach rehabilitacyjnych dla rodzin z osobą niepełnosprawną

Główną misją Fundacji „Tęczowy Dom” jest stworzenie całodobowego „Centrum Wsparcia”, które będzie zapewniać profesjonalną opiekę i rehabilitację dla osób powyżej 25 roku życia – niewidomym lub słabowidzącym z dodatkowymi upośledzeniami narządu ruchu i z upośledzeniem umysłowym.

Numer KRS:
0000149736

Osoba kontaktowa:

Andrzej Krajewski
Nr. Tel. 22 8263150, 502020001
Email : biuro@teczowydom.org
Ul. Górczewska 6 lok. 25, 01-180 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja « Znajdź Pomoc »

Fundacja „Znajdź Pomoc” łączy ludzi – tych którzy poszukują pomocy z tymi, którzy tę pomoc mogą zapewnić. Do współpracy angażujemy wszystkie sektory: biznes, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, wierząc, że współpraca międzysektorowa jest jedynym skutecznym sposobem budowania trwałej zmiany społecznej. Naszym podopiecznym może zostać każdy, niezależenie od problemu, z jakim się boryka. Opieką otaczamy każdego, a sprawy prowadzimy od pojawienia się problemu do jego rozwiązania.

Dla Fundacji najważniejsza jest pomoc podopiecznemu bez względu na powód zgłoszenia. W związku z powyższym głównym celem pozyskiwania środków jest możliwość zapewnienia konsultacji ze specjalistami, tj.: psychologiem, prawnikiem, psychoonkologiem, doradcą zawodowym, lekarzem, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. interwencji kryzysowej oraz otoczenie podopiecznego kompleksową pomocą – od pojawienia się problemu do jego rozwiązania.

Numer KRS:
0000414091

Osoba kontaktowa:

Maja Surowicz m.surowicz@znajdzpomoc.pl Daria Michalik d.michalik@znajdzpomoc.pl 222992928, 577899000
Adres korespondencyjny
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
Adres biura

Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2
02-972 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie « mali bracia Ubogich »

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie. Naszym celem jest wsparcie i towarzyszenie osobom starszym cierpiącym z powodu samotności, zgodnie z naszym mottem: „kwiaty przed chlebem”.

Dziś « mali bracia Ubogich » to setki wolontariuszy działających przeciwko osamotnieniu osób starszych i budujacych mosty między pokoleniami.

Stowarzyszenie « mali bracia Ubogich » przeciwdziała samotności osób starszych. Naszym fundamentalnym działaniem są indywiduwalne i regularne (minimum 1 raz w tygodniu) wizyty wolontariuszy w domach naszych podopiecznych.

Jest jeszcze wiele samotnych osób starszych, które czekają na swojego wolontariusza !

Inne przykłady naszej działalności dla seniorów :

 • Różnorodne spotkania tematyczne
 • Wspólne spotkania świąteczne dla osamotnionych starszych osób
 • Wyjścia do muzeów, teatru, kina
 • Krótkie wyjazdy w ramach « wakacji jednego dnia », dedykowane szczególnie tym seniorom, którzy mają problem z samodzielnym poruszaniem się

Wypełniasz PIT – Przekaż 1%
Pomoże Ci w tym prosty program do PIT.
Twój 1% ratuje przed samotną starością !
Kliknij tutaj :
https://jedenprocent.malibracia.org.pl/

Numer KRS:
0000414091

Osoba kontaktowa:

Joanna Mielczarek
info@malibracia.org.pl
ul. W. Adersa 13
00-159 Warszawa
https//www.malibracia.org.pl/
https//www.facebook.com/malibracia/